Bij het maken van een afspraak gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.

 

1) Fotograaf

De fotograaf zal

– met professionele apparatuur de reportage verzorgen.

– op tijd op de locaties aanwezig zijn en niet eerder vertrekken dan  afgesproken is.

 

2) Uitvoering van de opdracht

De fotograaf zal

- de opdracht naar beste vermogen en inzicht uitvoeren, in de style waarin ze gebruikelijk werkt.

– levert de beelden af in haar eigen gehanteerde stijl in hoge resolutie

3) Locaties:

De fotograaf

- heeft geen andere binnenlocatie’s tot haar beschikking. Bij regen zal er uitgeweken worden naar een andere datum. Tot en met 2 kinderen is het mogelijk om foto's te maken in studiosetting.

- Indien er een andere locatie gewenst wordt is de klant zelf verantwoordelijk voor het regelen daarvan en het evt. betalen van bijkomende kosten zoals parkeren en de huur van een pand.

- Er dient rekening mee gehouden te worden met km. Vergoeding van € 0.34 per km boven de 10 km vanaf het woonadres van Thamara.

 

 

4)) Producten en levering

De fotograaf

- De tijd voor de fotoshoot is gereserveerd als de aanbetaling van €75,- is gedaan.

– Thamara deelt een link met 20 tot 35 foto's (bij een familieshoot meer) waaruit u een keuze kunt maken. Thamara selecteert de foto's naar eigen inzicht.

– Thamara levert geen onbewerkte of RAW-bestanden.

– Thamara hanteert bij een reportage een geschatte levertijd van 3 weken, en bij een bruidsreportage een geschatte levertijd van 8 weken.

– Besteld u een album, dan zal Thamara na levering van de foto’s een eerste ontwerp maken van jullie album. Het concept krijgt u digitaal toegestuurd.

– De klant mag het album 2 keer kosteloos aanpassen. Daarna zal er €30,- in rekening worden gebracht.

– Thamara stuurt het album op naar de leverancier na uw goedkeuring. Het album is na goedkeuring binnen 3 weken bij u in huis.

- Producten worden besteld wanneer de factuur is voldaan.

- Thamara werkt op een professioneel gekalibreerd beeldscherm. Het kan zijn dat de klant de kleuren op het eigen beeldscherm anders ervaart. De fotograaf is niet aansprakelijk als de kleuren van de afdruk afwijken van het beeldscherm van de klant.

- Wanneer de klant producten zelf besteld is Thamara niet verantwoordelijk voor het eindproduct.

- Cadeaubonnen zijn geldig tot 1 jaar na uitgifte en niet inwisselbaar voor contanten.

- De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up.

- Thamara zal de foto’s minstens 1 jaar bewaren.

 

5)  Aanbetaling

– Thamara vraagt bij reservering van de trouwdatum een aanbetaling van 250 euro.

– De aanbetaling dient te zijn voldaan binnen 14 dagen na het sturen van de factuur. Als na deze datum de aanbetaling niet is gedaan, kan de opdracht ontbonden worden verklaard.

– Thamara levert haar producten nadat de betaling ontvangen is.

- Thamara vraagt voor fotoshoots een aanbetaling van €75,- Als de aanbetaling een week van te voren niet is voldaan gaat de fotoshoot niet door.

 

6) Auteursrecht en privacy

– Het auteursrecht van de foto’s berust altijd bij Thamara Aarnoudse Fotografie. De foto’s mogen altijd vrij gebruikt worden. Commercieel gebruik van foto’s graag in overleg met Thamara.

– De foto’s mogen niet extra bewerkt of uitgesneden worden. Mocht Thamara waarnemen dat dit wel gebeurt, dan wordt u hier op aangesproken.

– Thamara zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden.

7)  Portretrecht

– Thamara heeft het recht om de beelden te mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties.   Mocht dit niet gewenst zijn dient de klant dit schriftelijk, via de mail voor de shoot aan te geven.

– Afwijkende afspraken worden via de mail of schriftelijk vastgelegd.

8) Annulering en verzetten

– Bij annulering van de bruidsfotografie overeenkomst door het bruidspaar houd Thamara de reserveringskosten van 250 euro.

- Bij annulering van een fotoshoot, korter dan een week van te voren, houd Thamara de aanbetaling voor het vrijhouden van de tijd.

- Bij ziekte of regen zoeken we samen naar een andere datum

9) Ziekte

– In geval van ziekte of ernstige omstandigheden waardoor Thamara de opdracht zelf niet kan uitvoeren op de overeengekomen datum, zal ze een vervangend fotograaf regelen die werkt in dezelfde stijl. De foto’s en eventueel album worden altijd door Thamara afgewerkt.

- Als het mogelijk is, bij een fotoshoot, zal gekeken worden of de datum kan worden verzet.

- Thamara houdt zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

Wijzigingen worden tijdig door Thamara aan de klant medegedeeld.